14 มกราคม 2562 ไข้หวัดใหญ่ระบาดทั่วประเทศจีน

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/DaIfPGuRl

ศูนย์เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่จีนรายงานว่า การระบาดแพร่กระจายไปตามมณฑลต่างๆ และมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โรงพยาบาลหลายแห่งในมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนมากมาเข้ารับการรักษาในช่วงที่ผ่านมา และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเด็ก ตามปกติแผนกกุมารเวชที่โรงพยาบาลแม่และเด็กในมณฑลฝูเจี้ยนมีคนไข้มารักษาวันละ 1,000 ราย แต่ในปีนี้เพิ่มจำนวนเป็นวันละ 1,700 ราย ส่วนใหญ่มีอาการไข้และโรคหวัด เด็กๆมีโอกาสติดเชื้อในช่วงไข้หวัดใหญ่ระบาดมากที่สุด ซึ่งมักมีอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และอาจถึงภาวะโรคปอดอักเสบได้ ส่วนแพทย์โรงพยาบาลมณฑลซานตงต้องทำงานตลอด 20 ชั่งโมงเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาเรื่อยๆ .- สำนักข่าวไทย